Mistrzowie Zabawy

Niepubliczne Przedszkole ze specjalnością
językowo - artystyczną.

Witamy w naszym przedszkolu

WITAMY W KRAINIE MISTRZÓW ZABAWY!
Cieszymy się, że trafili Państwo na naszą stronę. Teraz pozostaje tylko poznać nas bliżej i zostać z nami na długo…

Zapraszamy do naszej mistrzowskiej krainy wszystkich nowych „Mistrzów”!  🙂

…………………………………………………………………

RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA ZAPRASZAMY NA NASZEGO FACEBOOK’A, GDZIE MOŻNA OGLĄDAĆ, ŚCIĄGAĆ I UDOSTĘPNIAĆ FOTOGALERIE ZARAZ PO WYDARZENIU

 FB – Przedszkole Mistrzowie Zabawy Sosnowiec

Mistrzowie Zabawy na Facebooku
Nasz adres

Mistrzowie Zabawy
ul. Jana Kochanowskiego 7
41-207 Sosnowiec
Tel: 507-607-221 - dyrekcja
Tel: 509-170-310 - właściciel

Logowanie

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje wsparcia logopedy, rehabilitanta lub innego specjalisty, zachęcamy do zgłoszenia się do naszej placówki. Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani nauczyciele, którzy obok codziennej pracy z dziećmi w grupach, wspierają ich indywidualny wszechstronny rozwój.

Ponadto, do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO wydawanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Realizujemy zalecenia wynikające z orzeczenia, oferujemy Państwu realizowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, sporządzanego zgodnie z zaleceniami, w oparciu o indywidualne predyspozycje dziecka.

W naszej placówce realizowane są zajęcia terapeutyczne:

 

 

Jako placówka integracyjna przyjmujemy dzieci z wielorakami zaburzeniami, które są w stanie funkcjonować w grupach integracyjnych. Przyjmujemy dzieci z potrzebami wynikającymi z:

 • niedosłuchu, także dzieci zakwalifikowane jako niesłyszące ( aparat słuchowy, implant )
 • opóźnionego rozwoju mowy
 • niepełnosprawności ruchowej, w tym afazji
 • zespołu Downa
 • autyzmu
 • niepełnosprawności intelektualnej
 • niepełnosprawności sprzężonych, innych.

Posiadamy profesjonalny zespół terapeutyczny składający się z kilku oligofrenopedagogów, nauczycieli terapeutów, logopedy, surdopedagoga, fizjoterapeuty rehabilitanta, specjalisty z dziedziny pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera. Współpracujemy z psychologiem dziecięcym, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.

Zajęcia prowadzone są przez zespół terapeutyczny:

 • mgr Paula Borucka-Buras – logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta ręki
 • mgr Ewa Kaczor – dogoterapeuta, neurologopeda, oligofrenopedagog
 • mgr Agnieszka Piekarczyk – oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta dzieci z autyzmem, terapeuta ręki
 • mgr Czesława Kwaśniewska – oligofrenopedagog, terapeuta dzieci z autyzmem, terapeuta ręki
 • mgr Olga Kaźmierska – oligofrenopedagog
 • mgr Ewa Fojcik – oligofrenopedagog
 • mgr Piotr Targoński – rehabilitant, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog

 

Nie realizujemy opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

 

 

pociag