Mistrzowie Zabawy

Niepubliczne Przedszkole ze specjalnością
językowo - artystyczną.

Nasz Facebook

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje wsparcia logopedy, rehabilitanta lub innego specjalisty, zachęcamy do zgłoszenia się do naszej placówki. Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani specjaliści, którzy obok codziennej pracy z dziećmi w grupach, wspierają ich indywidualny wszechstronny rozwój.

Ponadto, do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Realizujemy zalecenia wynikające z orzeczenia, oferujemy Państwu realizowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, sporządzanego zgodnie z zaleceniami, w oparciu o indywidualne predyspozycje dziecka. W naszym przedszkolu mogą być realizowane:

Jako placówka integracyjna przyjmujemy dzieci z wielorakami zaburzeniami, które są w stanie funkcjonować w grupach integracyjnych. .

Posiadamy profesjonalny zespół terapeutyczny składający się z kilku oligofrenopedagogów, nauczycieli terapeutów, logopedy, fizjoterapeuty rehabilitanta, specjalisty z dziedziny pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera.

Nie realizujemy opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

pociag