Mistrzowie Zabawy

Niepubliczne Przedszkole ze specjalnością
językowo - artystyczną.

Nasz Facebook

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje wsparcia logopedy, rehabilitanta lub innego specjalisty, zachęcamy do zgłoszenia się do naszej placówki. Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani nauczyciele, którzy obok codziennej pracy z dziećmi w grupach, wspierają ich indywidualny wszechstronny rozwój.

Ponadto, do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO wydawanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Realizujemy zalecenia wynikające z orzeczenia, oferujemy Państwu realizowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, sporządzanego zgodnie z zaleceniami, w oparciu o indywidualne predyspozycje dziecka.

W naszej placówce realizowane są zajęcia terapeutyczne:

Jako placówka integracyjna przyjmujemy dzieci z wielorakami zaburzeniami, które są w stanie funkcjonować w grupach integracyjnych. Przyjmujemy dzieci z potrzebami wynikającymi z:

  • opóźnionego rozwoju mowy
  • niepełnosprawności ruchowej, w tym afazji
  • autyzmu

Posiadamy profesjonalny zespół terapeutyczny składający się z kilku oligofrenopedagogów, nauczycieli terapeutów, logopedy, fizjoterapeuty rehabilitanta, specjalisty z dziedziny pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera. Współpracujemy z psychologiem dziecięcym, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.

Zajęcia prowadzone są przez zespół terapeutyczny:

  • mgr Paula Borucka-Buras – logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta ręki
  • mgr Ewa Kaczor – dogoterapeuta, neurologopeda, oligofrenopedagog
  • mgr Agnieszka Piekarczyk – oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta dzieci z autyzmem, terapeuta ręki
  • mgr Czesława Kwaśniewska – oligofrenopedagog, terapeuta dzieci z autyzmem, terapeuta ręki
  • mgr Piotr Targoński – rehabilitant, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog

Nie realizujemy opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

pociag