Mistrzowie Zabawy

Niepubliczne Przedszkole ze specjalnością
językowo - artystyczną.

Oficjalny profil na Facebooku

„Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby nauczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza.” 

M. Kownacka

Oferta

W naszym przedszkolu realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami i ustawami. Podlegamy Kuratorium Oświaty. 

Istotne elementy edukacji w naszym przedszkolu:

 • Pedagogika zabawy
 • Edukacja językowa – zajęcia prowadzone w kilku językach 
 • Codzienne zajęcia językowe z filologiem i germanistą
 • Wprowadzenie elementów pedagogiki Montessori
 • Realizacja autorskich programów
 • Zajęcia rytmiczne z chustą animacyjną
 • Gimnastyka korekcyjna 
 • Gimnastyka korekcyjna ze ścieżką sensoryczną
 • Cykliczne koncerty Filharmonii Śląską na terenie przedszkola
 • Spotkania warsztatowe z gośćmi specjalnymi
 • Zajęcia umuzykalniające
 • Zajęcia z dzwonkami chromatycznymi, gitarą, pianinem
 • Edukacja artystyczna
 • Edukacja ekologiczno – przyrodnicza
 • Kinezjologia Edukacyjna według Paula Dennisona
 • Edukacja społeczna
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • Edukacja matematyczna
 • Edukacja emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości
 • Zabawy wyciszające i rozluźniające
 • Zajęcia relaksacyjne Yoga Kids
 • Zajęcia doświadczalno – eksperymentalne
 • Sensoplastyka, poznawanie świata przez zmysły
 • Zajęcia wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka
 • Rozwijanie naturalnych umiejętności zabawy
 • Myślenie twórcze
 • Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci
 • Wychowanie przez sztukę, zajęcia z cyklu: dziecko widzem i aktorem, muzyka, śpiew, pląsy, tańce, różne formy plastyczne
 • Zabawy logorytmiczne
 • Wycieczki tematyczne
 • Edukacja teatralna – przedstawienia okolicznościowe
 • Udział w konkursach, festiwalach,
 • Aktywne działania charytatywne
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Profilaktyka, diagnoza i rehabilitacja ruchowa
 • Profilaktyka, diagnoza i terapia logopedyczna

Nasze przedszkole oferuje Państwa pociechom wiele atrakcyjnych zajęć w ciągu dnia w ramach czesnego. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami  w zakładce: ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH CZESNEGO

Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy chcą, aby ich dziecko już dziś rozpoczęło swoją przygodę z przedszkolem. Nasze przedszkole zapewnia odpowiednie warunki do optymalnego rozwoju każdego dziecka, jego usamodzielnienie się w czynnościach samoobsługowych, a także dobre przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej. Dodatkowo w grupie rówieśników Państwa pociechy nabiorą niezbędnych umiejętności komunikacyjnych i społecznych poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach. Nie oczekujemy, że maluchy będą samodzielne (w aspekcie samodzielnego jedzenia lub ubierania) to nasi nauczyciele we współpracy z rodzicami będą dbać, aby proces usamodzielnienia przebiegał sprawnie, ale nie w oderwaniu od indywidualnego stopnia rozwoju dzieci.

Przedszkole prowadzi edukację dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, w tym zerówka przygotowująca dzieci do nauki w szkole.