Mistrzowie Zabawy

Niepubliczne Przedszkole ze specjalnością
językowo - artystyczną.

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje wsparcia logopedy, rehabilitanta lub innego specjalisty, zachęcamy do zgłoszenia się do naszej placówki. Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani specjaliści, którzy obok codziennej pracy z dziećmi w grupach, wspierają ich indywidualny wszechstronny rozwój.

Ponadto, do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Realizujemy zalecenia wynikające z orzeczenia, oferujemy Państwu realizowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, sporządzanego zgodnie z zaleceniami, w oparciu o indywidualne predyspozycje dziecka. W naszym przedszkolu mogą być realizowane:

Jako placówka integracyjna przyjmujemy dzieci z wielorakami zaburzeniami, które są w stanie funkcjonować w grupach integracyjnych. .

Posiadamy profesjonalny zespół terapeutyczny składający się z kilku oligofrenopedagogów, nauczycieli terapeutów, logopedy, fizjoterapeuty rehabilitanta, specjalisty z dziedziny pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera.

Nie realizujemy opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

pociag