Mistrzowie Zabawy

Niepubliczne Przedszkole ze specjalnością
językowo - artystyczną.

Witamy w naszym przedszkolu

WITAMY W KRAINIE MISTRZÓW ZABAWY!
Cieszymy się, że trafili Państwo na naszą stronę. Teraz pozostaje tylko poznać nas bliżej i zostać z nami na długo…

Zapraszamy do naszej mistrzowskiej krainy wszystkich nowych „Mistrzów”!  🙂

…………………………………………………………………

RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA ZAPRASZAMY NA NASZEGO FACEBOOK’A, GDZIE MOŻNA OGLĄDAĆ, ŚCIĄGAĆ I UDOSTĘPNIAĆ FOTOGALERIE ZARAZ PO WYDARZENIU

 FB – Przedszkole Mistrzowie Zabawy Sosnowiec

Mistrzowie Zabawy na Facebooku
Nasz adres

Mistrzowie Zabawy
ul. Jana Kochanowskiego 7
41-207 Sosnowiec
Tel: 507-607-221 - dyrekcja
Tel: 509-170-310 - właściciel

Logowanie

Podstawowe informacje

W naszym przedszkolu realizujemy podstawę programową zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (…). W roku szkolnym 2017/2018 korzystaliśmy z podręczników i materiałów dydaktycznych z Wydawnictwa WSiP „Tropiciele”. W roku szkolnym 2018/2019 pracujemy na podręcznikach z Wydawnictwa Nowa Era: „Entliczek” i „Kolekcja sześciolatka”.

Nasze przedszkole oferuje Państwa pociechom wiele atrakcyjnych zajęć w ciągu dnia w ramach czesnego:

 • Edukacja językowa – zajęcia prowadzone w formie trzech języków ( polski, angielski, niemiecki )
 • Wprowadzenie elementów pedagogiki Montessori
 • Realizacja autorskiego programu „W podróży z Misiem Aleksandrem”
 • Kynoterapia – zwana dogoterapią, spotkania z trzema psami rady Berneński Pies Pasterski
 • Zajęcia rytmiczne
 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • Cykliczne spotkania z Filharmonią Śląską – 10 spotkań z „Panią Gamą”
 • Spotkania warsztatowe z przedstawicielami sceny artystycznej
 • Zajęcia umuzykalniające z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz rytmika
 • Edukacja artystyczna
 • Edukacja ekologiczno – przyrodnicza
 • Kinezjologia Edukacyjna według Paula Dennisona
 • Edukacja społeczna
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • Edukacja matematyczna wg koncepcji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Edukacja emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości
 • Zabawy wyciszające i rozluźniające
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Zajęcia doświadczalno – eksperymentalne
 • Zajęcia wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka
 • Rozwijanie naturalnych umiejętności zabawy
 • Myślenie twórcze
 • Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci
 • Diagnoza logopedyczna
 • Wychowanie przez sztukę, zajęcia z cyklu: dziecko widzem i aktorem, muzyka, śpiew, pląsy, tańce, różne formy plastyczne
 • Zabawy logorytmiczne
 • Wycieczki tematyczne
 • Przygotowanie przez dzieci okolicznościowych teatrzyków i inscenizacji
 • Udział w konkursach, festiwalach.

Grupa adaptacyjna

Grupa adaptacyjna jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy chcą, aby ich dziecko już dziś rozpoczęło swoją przygodę z przedszkolem. Nasze przedszkole zapewnia odpowiednie warunki do optymalnego rozwoju każdego dziecka, jego usamodzielnienie się w czynnościach samoobsługowych, a także dobre przygotowanie do dalszej edukacji. Dodatkowo w grupie rówieśników Państwa pociechy nabiorą niezbędnych umiejętności komunikacyjnych i społecznych poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach.

Nie oczekujemy, że maluchy będą samodzielne (zarówno w aspekcie potrzeb fizjologicznych, radzenia sobie przy stole lub ubierania) to nasi nauczyciele we współpracy z rodzicami będą dbać, aby proces usamodzielnienia przebiegał sprawnie, ale nie w oderwaniu od indywidualnego stopnia rozwoju dzieci.

PRZYJMUJEMY DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

NIE REALIZUJEMY  OPINII WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU