Mistrzowie Zabawy

Niepubliczne Przedszkole ze specjalnością
językowo - artystyczną.

Działania profilaktyczne Covid-19

Szanowni Rodzice,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemii w naszym kraju ze względu na występowanie wirusa COVID-19, wprowadziliśmy w naszej placówce zaostrzony reżim sanitarny. Wszelkie obostrzenia zgodne są z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567).

Wprowadzono dodatkowe każdorazowe dezynfekcje toalet dzieci.

Wprowadzono dodatkowe dezynfekcje stolików, krzeseł, zabawek, przedmiotów, sprzętów, klamek.

Wprowadzono dodatkową dezynfekcje rąk pracowników.

Wprowadzono ograniczenia w przebywaniu na terenie placówki osób trzecich.

Wprowadzono dodatkowe zaostrzone zasady dezynfekcji w kuchni.

Sformułowano odpowiednie procedury przyprowadzenia i odbierania dzieci, podawania posiłków, kontroli stanu zdrowia dziecka.

Ponadto, do naszej placówki zakupiona została lampa UV-C bakteriobójcza oraz wirusobójcza, w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się różnego rodzaju wirusów i bakterii, zarówno w obecnej sytuacji, jak i w przyszłości. Lampa włączana jest po zamknięciu przedszkola w każdym pomieszczeniu.

Promieniowanie UV-C to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego. Obecnie swoje zastosowanie znalazło w specjalnych sterylizatorach, będących skuteczną bronią w walce z wirusami i bakteriami. Światło ultrafioletowe posiada zdolność do niszczenia różnego rodzaju mikroorganizmów. W przypadku wirusów, dochodzi do zniszczenia otaczającej ich cienkiej warstwy lipidowej, co skutkuje ich całkowitą dezaktywacją. Działanie to spowodowane jest destrukcyjnym wpływem na wiązania w DNA, dlatego urządzenia emitujące promieniowanie UV stosowane są w szczególności do dezynfekcji różnego rodzaju przedmiotów, urządzeń i powierzchni.

 Dbamy i pamiętamy o zdrowiu naszych przedszkolaków oraz nas samych.